BRAINSESSIONS FOR CREATIVITY

 

BRAINSESSIONS FOR CREATIVITY

kan direct resultaat genereren!

 

VOORBEELD 1 :


De directie van een belangrijke ICT-onderneming wilde het bedenken van een nieuwe naam voor het bedrijf in handen geven van een daarvoor geschikt buro. Echter na gesprek met Ad besloot men met de gehele staf van het bedrijf een Creative Session te volgen. Ad verzekerde vooraf dat aan het eind van de ochtend durende session men de best denkbare naam voor de onderneming zou hebben gevonden.  En dit gebeurde. Het enthousiasme van de deelnemers was extra groot, omdat men zelf zoveel creatiever bleek dan men had gedacht. Dit werd onderstreept doordat men bij de introductie van de nieuwe naam alle cliënten een brief stuurde om te vertellen hoe deze session tot dit resultaat geleid had.

 

VOORBEELD 2:


DDB Result is een internationaal reclameburo, dat zich al vele jaren in de top 3 van Nederland bevindt qua omzet en creatieve prijzen. Diverse keren ontving de onderneming de award: Het Reclameburo Van Het Jaar! De creatieve staf en directie van dit buro van creatieve specialisten volgde een speciaal voor hen georganiseerde Creative-Session. Het resultaat laat zich misschien het best beschrijven door te melden dat de heer Pietro Tramontin - Algemeen directeur DDB Result sindsdien is toegetreden tot het comité van aanbeveling voor Ad Visser's Brainsessions for creativity, evenals  Prof. dr. A. J. M. Roobeek (Universiteit van Amsterdam).

 

fMain